دفاع از اتهام به تهدید

مصطفی

سلام
حدود 3 ماه پیش شخصی مرتبا به دوستان من در اینستاگرام مراجعه می کردند و به نشر اکاذیب و افشا در مورد من می پرداختند و بیان می کردند من سبب شده ام نامزد یا دوست دخترشان از ایشان جدا شود و...
پس از پیگیری های زیاد شماره ایشان را بدست آوردم(چون ایشان را نمیشناختم و از نظر مکانی 500 کیلومتر با هم فاصله داریم). وقتی با ایشان تماس گرفتم رد تماس میدادند و...
شماره این شخص را در بلاک لیست قرار دادم ولی خیلی تماس میگرفت و من چند باری با ایشان تماس گرفتم و مدام بمن می گفت فقط پیامک بده. وقتی پیامک میدادم میگفتم چرا تماس گرفته ای و... من تو را نمیشناسم و مزاحم نشو گمشو و.. و مرا تحریک میکرد که به او توهین کنم(برنامه از پیش تعیین شده برای جمع کردن مدرک توهین و تهدید از من داشت و مرا تحریک به این کار می کرد با توجه به اینکه خودش با من تماس میگرفت). طبق اسناد و پیامک های موجود چند باری از ایشان با کمال خونسردی خواستم که پی زندگیش برود و دست از سر زندگی من بردارد ولی دست بردار نبود و مرتبا به دوستان من مراجعه میکرد و به تفتیش امور زندگی من می پرداخت و با آبروی من بازی می کرد و در مورد من به افشاگری می پرداخت تا اینکه روزی به او گفتم اگر بخوای ادامه دهی با چند گلوله تو را می کشم. حالا از این پیامک من سو استفاده کرده و شکایت مرا به جرم تهدید به مرگ کرده است. البته من هم اسنادی از ایشان دارم که مزاحمت ایجاد کرده و تماس گرفته و... و استشهادیه هم از دوستانم گرفته ام که به آنها مراجعه کرده است.
حالا میخواستم بپرسم با توجه به اینکه بنده دانشجوی دکتری در یکی از دانشگاههای تراز اول کشور هستم و نمی خواهم پرونده و سو سابقه داشته باشم، با توجه به مدارکی که دارم آیا میتوانم خودم را از این جرم تبرِئه نمایم و برایم سو سابقه ای حساب نشود؟
با تشکر