حضانت

احمد
خواهرم شوهرش فوت نموده و 57 سال سن دارد و شوهرش ثروتش را طبق وصیت نامه تقسیم کرده و نیازی به کسی از نظر مالی ندارد حال پسرش ادعا دارد که حق نداری بدون اجازه من به اقوام سر بزنی و اجازه تو دست من است ایا پسرش از نظر قانونی حقی دارد که چنین کاری را انجام دهد با سپاس