ماده 944

شکوه
با سلام.من سه سال پیش منزل همسرم رو ترک کردم .اذر ماه 94 از همدیگه جدا شدیم .شهریور ماه 95 ایشان فوت شدند .با توجه ب اینکه ایشان متادون مصرف میکردند.و علت مرگ هم مصرف متادون بوده و چندین سال قبل هم به همین خاطر چند روزی را در بیمارستان بستری بودن و حتی چند روز قبل از مرگشان هم به جهت مصرف بیمارستان رفته اند .حال با این شرایط من میتوانم از ماده 944 استفاده کرده و سهم الارث خودم رو مطالبه کنم