تجويز داروى اشتباه

anna

سلام 

مدتى پيش دختر٣ ماهه ام رو براى چكاب ماهيانه برده بودم كه دكترش دارويى اشتباه بهش داد كه باعث كهير رو بدنش شد وبعد سرما خورده بود ودوباره داروى اشتباه تجويز كرد كه باعث شد دخترم داخل بيمارستان بسترى بشه

ميشه راهنماييم كنيد چه كار بايد بكنم وچه جورى ميتونم شكايت كن