مزاحمت تلفنی

اگر با سیم کارت خانمم من به خانمی که خودش شماره تلفن خود را داده است زنگ بزنم و به ایشان پیامک بدهم مسئول من هستم یا خانمم و نحوه حل این مسئله چگونه می تواند باشد؟