شراکت در خرید

سیروس خسروی

سلام  در سال 87 قرار بود سه نفری باغچه ای ویلائی را بخریم در مبایعه نامه اسم سه نفر نوشته شد

ولی نفری که نتوانست پول مشارکت را بدهد قولنامه را امضا نکرد وتا حالا از باغچه ویلا استفاده نکرده وهزینه های جاری ونگهداری سالیانه را هم نداده  ایا میتواند  شریک تلقی شود؟ ملک هنوز سند

رسمی ندارد واز صاحب قبلی وکالت رسمی دریافت سند به یکی از شرکا داده شده است.