شراکت در خرید

سیروس خسروی

سلام درسال 87 سه نفری قراربود باغچه ای ویلائی را بخریم کسی که پول نداد مبایعه نامه را امضا نکرده

واز ان وقت تا حالا از انجا استفاده نکرده وهزینه های جاری ونگهداری را هم نداده است ایا بودن اسمش در مبایعه نامه  دال بر شریک بودن میتواند باشد؟ درخواست صدور سند از ثبت با وکالت رسمی صاحب قبلی به یکنفر از ما داده شده است.