درخواست نفقه زن از سوی مرد

سلام و خسته نباشید 

من زنی بیست ساله هستم و حدود 6سال با مرد ازدواج کرده ام اما او از پرداخت نفقه و تهیه خانه مستقل برای من خوداری می کند و می گوید باید با پدرو مادرم  به طور مشترک زندگی کنید به همین دلیل من به خانه پدرم رفته ام و بعد از رفتن من از منزل در خواست عدم تمکین داده است  حال سوال من این است برای   تمکین مجدد با هم درخواست خانه مستقل و هم تعیین میزان نفقه نماییم     باتشکر