تقاضای فک پلاک

هوشنگ کوکبی

سلام پسر من پنج سال پیش خودروی خود را بصورت قولنامه ای واگذار کرده و همانموقع هم رفته خارج والان هم ایران نیست چند روز پیش اخطاریه ای از پلیس مبنی بر تخلف آن خودرو دریافت کردم که نشان میدهد خودرو هنوز با پلاک بنام پسر من در حال تردد است. 

چگونه میشود از تردد آن جلوگیری کرد؟ یاد آوری میکنم هیچ نوع اطلاع و آدرسی بجز همان ورقه اخطار پلیس که پلاک و عکس در حال تردد خودرو را نشان میدهد در اختیار نداریم و من وکالتی از پسرم دارم که براساس آن علاوه بر اختیار کامل در همه امور ازجمله خرید و فروش  میتوانم فقط خودرو فک پلاک کنم و در مراجعه به پلیس و دادسرا و دفاتر قضایی فقط کلمه نمیشه شنیدم !!!

از راهنمایی شما تشکر میکنم