حق ممر و مدخل

حمید

با سلام .

زمینی مزروعی از مهر مادری توسط مادرم به من منتقل شد و عمویم در پشت این زمین مالک زمینی دیگر با پلاکی دیگر بود و از روی یکی از مرزهای زمین مادریم جهت تردد استفاده میکرد که به خاطر فامیلی حرفی زده نمیشده و هم اکنون عمویم زمین خود را فروخته . حالا من میخواهم زمین خودمان را باغ کنم ولی خریدار زمین عمویم میگوید این مرز راه عبور من است و این در حالیست که این مرز وسط زمین من است و باغ من را به دو نیم میکند . من اعلام کردم که این مرز راه عبور نیست ولی خریدار میگوید من با حق ممر و مدخل این زمین را خریداری نمودم و این مرز راه عبور من است و از من جهت بسته شدن راهش شکایت نموده است . لطفا راهنمایی کنید چگونه بر این مشکل فایق ایم و از ضرر دو نیم شدن باغم جلوگیری کنم . با صلوات بر محمد و ال محمد .
اللهم صل علی محمد وآل محمد
حمید

.لازم بذکر است در قولنامه هیچ حرفی از این حق اورده نشده و فقط در برگه انتقال سند ذکر شده است .\r\nبا تشکر\r\n