مطالبه چک از ثبت

بنام خدا با سلام بنده امتیاز شرکتی خریدم مبلغی نقدا و مبلغی نیز چک دادم قرار بوده در صورتی که بنده مالیت شرکت طرف را بپردازم از پک کسر بشه طرف قبل از اینکه مالیات شرکت مشخص بشه رفته چک منو فرم کرده و از طریق اداره ثبت اقدام کرده حالا من برای جلوگیری این کار باید چیکار کنم .