چک امانی

مهدی زعفرانی

با سلام

اینجانب سال گذشته یک برگه چک حامل به عنوان امانت  به شخصی دادم که قرار بود یک هفته ای بهم برگردونه ولی بعد از گذشت 9 ماه هنوز پس نداده .

خواهشمند است راهنمایی فرمایید.
مهدی زعفرانی

با سلام

اینجانب سال گذشته یک برگه چک حامل به عنوان امانت به شخصی دادم که قرار بود یک هفته ای برگردونه ولی بعد از 9 ماه هنوز پس نداده خواهشمند است راهنمایی فرمایید.