کلاهبرداری

آرش سیاح فر
سلام یک ماهی بود با زنی که مادره 2 فرزند و شوهر داشت همکار شده بودم که بعده چند مدت از طرفه وی پیشنهاد میشود که با دخترش ازدواج کنم و موضوع را با دخترش در میان میگزارد و بعد از دیدن وملاقاته 2 طرفه از هم خوشمان می آید و هردو قبول میکنیم ازدواج کنیم و با این تعریف که من 36 ساله و دختر خانوم 19 ساله بود و در گزشته هم یکبار سابقه طلاق داشتم و وقتی این موضوعها را چند بار درمیان گزاشتم دختر خانوم باز رضایت به ازدواج داشت وهمیشه ادعا میکرد که کسی در زندگیش نبوده و نیست و خود را عاشق نشان میداد تا بعد از دریافته هدایا و گزشته 2 هفته بصورت ناگهانی و بی دلیل جواب مثبته قبل به منفی تبدیل شد و حتی گفته شدپای شخصه دیگری در میان است . مدتی گزشت و بعد از تحقیقات متوجه شدم من چندمین نفری هستم که این برنامه سرمان پیاده شده و از هر کسی بعد از دریافته هدایا ابراز پشیمانی کرده است وحتی شرایط راجوری کردند که آن افراد مثله من تز شهرشان بروندآنها شکایت نکردند و رفتند اما من احساسه خیلی تلخی دارم به این صورت که احساس میکنم بااحساساته من بازی شده و به تمسخر گرفته شده ام و از من کلاه برداری صورت گرفته ومیخاهم شکایت کنم . حال میخاهم بدانم چه عنوان باید شکایت کنم ومراحلش چگونه است وآیا متهم میشوند و مجازاتشان چیست ؟ آیا هدایا برگشت پیدا میکند ؟ بزای من مجازات مهم تر است ومیخاهم تنبیه شوند لطفن راهنمایی کنید 09112307020