خودرو

غ ج

با سلام . بنده خودرویی را خریداری کردم با کیلومتر 16000 اما بعد از مراجعه به نمایندگی مشخص گردید که فروشنده کیلومتر خودرو رو دستکاری کرده و پایین آورده. آیا میتوان از وی شکایت کرد و درخواست خسارت کرد یا نه؟ عنوان شکایت چه باشد