حقوق

هدایت

سلام. رای نهایی اداره کار بعد نیامدن کارفرمای من در هیات اختلاف صادر شد. ولی کارفرما بازم حقوق من نمیده. خودش گفته میخواد اذست کنه. الان بعد رای اخر مراحل قانونیش چی هست و آخرش جقدر میتونه کشش بده؟؟