تهدید و ضرب وشتم

ملینا
من دانمارک زندگی میکردم و شوهرم چند بار منو مورد ضرب و شتم قرار داد و حتی یکبار منو مجبور به قرص خوردن کرد و الانم منو تهدید به اسید پاشی کرده اما بعد از مدتی که من اومدم المان اومده و به من میگه برگرد من قبل از برگشتن با عنوان اینکه فقط از پلیس میخوام مدارکمو نگهداره و فقط به من شماره پرونده بدن که من در صورت نیاز مدارکمو داشته باشم پلیس رو در جریان گذاشتم اما پلیس بعد از دیدن شواهد و مدارک میخواد وارد عمل بشه و شکایت رو با وجود مخالفت من به جریان بزارن ایا راهی هس که من بتونم مانع بشم چون من با شوهرم به توافق رسیدم و قرار بود برگردم اما الان دولت المان فقط میخواد پرونده رو به جریان بزارن ایا راهی هس من مانع بشم