راهنمایی و التماس دعا

مهدی

با سلام

از مسکن مهر انصراف دادم بالفور لغو انصراف دادم و از طریق اداره تعاون به تعاونی به صورت اداری لغو انصرافم ارسال شد هیچ اتفاقی نیفتاده نه جایگزین معرفی شد و .. فروش اقساطی هم کردم و قسط می دهم آیا مدیرعامل تعاونی می تواند شکایت کند و حکم تخلیه بگیرد؟ با تشکر
مهدی

با سلام

از مسکن مهر انصراف دادم بالفور لغو انصراف دادم و از طریق اداره تعاون به تعاونی به صورت اداری لغو انصرافم ارسال شد هیچ اتفاقی نیفتاده نه جایگزین معرفی شد و .. فروش اقساطی هم کردم و قسط می دهم آیا مدیرعامل تعاونی می تواند شکایت کند و حکم تخلیه بگیرد؟ با تشکر