آیا شکایت مبایعه نامه را باطل میکند یاخیر؟

احسان خ
باسلام خدمت شما بنده یک مبایعه نامه با عموی خودم تنظیم کردم و درحضور دوتاشاهد که امضا کرده اند و طرفین قرارداد یعنی من و عمویم امضا و اثر انگشت زدیم و براساس مبایعه نامه ملکی را بنده از عمویم خریدم و ب اسم بنده زدند حالا عموی بنده فوت کردن و وارثین درحال اقدام و شکایت هستند آیا میتونن کاری ازپیش ببرند و مبایعه نامه رو باطل کنند ياخیر؟؟؟ سپاس گذارم