باز کردن درب کانکس درون کارگاه

رضا حسین
با سلام اینجانب سرپرست کارگاه یک شرکت خصوصی هستم که چند پیمانکار درآن مشغول هستن یک پیمانکار به مدت 4 ماه در شرکت مشغول بود که کار آن به اتمام رسید ولی برای تسویه حساب اموالی مراجعه نکرد پس از مدت 2 ماه کانکسی که شرکت به آن تحویل داده بود را جهت تعمیر با دستور اینجانب باز کرده و اقدام به تعمیر کردم و و سایلی که در آن بود را به انبار فرستادم لذا پس از گذشت چند ماه حال پیمانکار مذکور اعتراض کرده و میخواهد شکایت کن ایا شکایت ایشان جنبه قانونی دارد در صورتی که مدرکی که این کانکس تحویل ایشان باشد وجود ندارد لطفا راهنمائی بفرمایید