طلاق

Aida
سلام همسر من خیلی فحاش و بد دهن است و خیلی فحش های زشتی به من و خانوادم میزنه.هیچ گونه تفریح و گردشی هم ندارم.خیلی زندگی خسته کننده شده برام هر روز دعواو بحث نمیتونم تحمل کنم تو رو خدا کمک کنید میتونم طلاق بگیرم؟


Aida
این را هم بگم که نمیگذارد از خونه بیرون بروم یا حتی نمیاد پیش یه مشاور