آیا عدول از گذشت درمورد من مسموع میباشد؟

مجید رضا
با عرض سلام سال ۹۴راننده سواری به من دوچرخه سوار زد و متواری شد، گزارش۱۱۰نظر راهور مقصر راننده میباشد ، در تا رخ ۲۴تصادف کردم ،۲۵عمل،شدم،عصر۲۷مرخصشدم،در بیمارستان برادرم رو فرستادم در دادسرا شکایت کرده، در همان روز مامور اومده و از من در بیمارستان بازجویی کرده سه سوال پرسیده که آیا خودرو ناشناس را میشناسید و شماره ای دارید که شکایت کنید از طرف من جواب بله بوده و گفتم چون راننده رو نمی شناسم وشمارهای ندارم از شماره خاصی شکایت ندارم سوال کردند آیا به پزشک قانونی میروی و من گفتم بله و گفتم از ترقوه و موچ دست و سوال کردند اظهارات خود را چگونه گواهی میکنید که ثبت شده ترقوه و مچ دست ، چون کسی که جواب سوالات را میداده کم سوا بوده اشتباه نوشته ومن سه سوال امضا و اثر انگشت زدم ، جالب ساعت ۹صبح چون شرایط جسمی اجازه نمی داده برادرم رفته شکایت کرده ساعت ۱۰ال۱۱در بیمارستان اونم بازجویی ناقص با جواب های نا همخون شدم ،ساعت ۲با برارد م تماس گرفتند از کلانتری که حتما باید بیان کلانتری ، به هر زحمتی بوده منو با آژانس بردند دم کلانتری داخلم نرفتم برادرم کاغذ داد داخل ومن اضا کردم برادرم هم امضا کرد و مجددا به بیمارستان برگشتم ، بعد ۳ماه که درمان تمام شد و پلاتین خارج شد برای دریافت خسارت رفتم صندوق ، وفرستادنم دادسرا ، با نابا وری دیدم از من رضایت گرفته شده و برادرم نیز امضا کرده نا مبرده نیز نه خونده و نه سواد کافی داره الان که میپرسم میگه فکر کردم روال اداری هست ، چون رضایت داده بودم پرونده منع تعقیب خورده بود با اعتراض دادگاه رای داد با توجه به محتویات پرونده چون شاکی در مرجع دادسرا از لفظ رضایت میدهم استفاده ننموده قرارنقص و متهم تحت تعقیب قرار میگیرد و چون بزه انجام شده دارای جنبه عمومی میباشد متهم تحت تعقیب قرار بگیره ودر صورت پیدا نشدن از طریق ماده ۱۰بیمه اجباری شاکی به صندوق معرفی شود دادگاه ۲شاهد در صحنه خواست بردم به پزشک قانونی رفتم شکستگی ترقوه با دیه مقدر و ۶درصد آرش آسیب دیدگی نسوج نرم و اختلال حرکت شانه چپ و خرد شدن انتهای استخوان استخوان زند اعلی رو که بدون عیب التیام پیدا کرده تایید شد (۹/۱۱/۹۴) قاضی پرونده رو برای اظهار نظر کارشناس صندوق به نماینده صندوق در دادیاری فرستاد ،نظر داده چون رضایت دادم طبق ماده ۶ایین نامه صندوق عدول از گذشت از رضایت مسموع نیست و از مسوولیت صندوق نیست و طبق ماده ۱۰۱قانون ماده ۱۰شامل من نمیشه ،دادیار در برج ۶امسال ختم تحقیقات اعلام و نوشته با توجه به گزارش ۱۱۰گزارش کلانتری بیمارستان شهود شاهدین و مطلعین، گزارش آمبولانس ، پزشکی قانونی و گزارش افسر راهوراظهارات شاکی تصا دف از ناحیه راننده متواری محرز میباشد و پرونده طبق رای وحدت ۷۳۴بهدادگاه جهت انجام اقدامات لازم جهت پرداخت دیه توسط صندوق ارسال میشود و بدل پرونده تا شنا سایی متهم متواری مفتوح بماند البته قابل ذکر میباشد که در همین کشمکش دادسرا و بیمه به نظر پزشک قانونی اعتراض کردم و توانستم که ثابت کنم مفصل مچ دستم آسیب دیده به علت بد جوش خوردن استخوان مچ ونظر پزشک قا نونی هست که امکان داره دستم دیگه دست نشه و ۷درصد ارش محدودیت حرکتی گرفتم اولا در برگه گزارش نهایی ثبت شده که بازجویی ازمن در بیمارستان میباشد رضایت در همان رو ز از جانب من در کلانتری میباشد شکایت من هم در دادسرا همان روز میباشد و حتی امکان دارد مامورین شیطنت کرده باشند لزومی نداشته من با اون حالم برم رضایت بدم برادرم که ۲ساعت قبلش از متهم شکایت متواری شکایت کرده و هیچ دست خطی از من نیست و فقط امضا و اثر انگشت من در برگه باز جویی میباشد و در برگه بازجویی در جواب سوال اظهارات خود را چگونه گواهی میکنید ثبت شده ترقوه و مچ دست ودر اصل این جواب سوال بالا بوده و مامور کلانتری هم متوجه نشده و کلانتری بر اساس این بازجویی مورد دار در خیابان بیرون کلانتری از من امضا و اثر انگشت گرفته و حتی جالبه امضا من به جای اینکه به صورت موازی با سطرههای رضایت نامه باشه کاملا کج و عمود به سطر متن میباشد این موید آینه که کاغذ به من کج داده شده و گفتم امضا کن با شهادت برادرم و ثبت اظهارات در بیمارستان و شکایت من در دادسرا همون روز نشانه عدم رضایت من نبوده؟کدوم عاقلی به اون می زنند وفرار میکنند بلند میشه از بیمارستان میره کلانتری رضایت بدون شرط میده هنوز ۲روز از عمل من نگذشته بوده ،نمیشود به مامور تهمت زد یا چیزی رو ثابت کرد ولی نمیشه اصالت و صحت این رضایت نامه رو برد زیر سوال آیا میشه درخواست سوگند بخوام برای اینکه در شرایط عادی نبودم و فکر میکردم ادامه روال عادی شکایت و اطلاع نداشتم چیو امضا میکنم ؟برادرم چطور چون بیسواد ؟ دوما قاضی دادگاه مگر رای نداده چون از کلمه رضایت میدهم شاکی استفاده نکرده جلب به دادرسی داده کارمند بیمه خلاف اون نظر داده بعد از رای دادگاه (البته در صورتجلسه کلانتری نوشته شاکی با حضور در کلانتری از راننده ناشناس متواری اعلام گذشت و رضایت بدون شرط خود را اعلام کند هست در پرونده واز من امضا گرفتند و امضا برادرم به عنوان شاهد هست) سوما با تو جه به نظر قاضی مگر بزه مذکور (ایراد صدمه منجر به جرح غیر عمدی) از وجه عمومی بر خو ردای نیست و با گذشت شاکی پرونده توسط دادستان جهت پیگیری و تعقیب متهم مفتو ح میماند به دلیل اینکه جرم غیر قابل گذشت میباشد آیا باز بو دم پرونده از طرف دادستان به خاطر غیر قابل گذشت بودن اون حتی با رضایت شاکی خصوصی متهم تحت تعقیب نیست تا مجازات شود و قسمتی از این مجازات متهم پرداخت خسارت به شخص زیان دیده میباشد چهارما طبق نظریه مشورتی اداری قوه قضاییه به شماره به این مضمون که ( اگر بعد از اعلام گذشت شاکی خصوصی احراز شود که شاکی به علت همان صدمات وارده قبلی دچار نقص عضو شده گذشت وی شامل عوارض اخیر اخیر نمی گردد 20/3/77 شماره نظریه 2208/7 نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه سئوال : در مورد ایراد صدمات مدنی ، چنانچه مصدوم در جریان رسیدگی در دادگاه و قبل از صدور رای از ضارب به صورت منجز و قطعی گذشت کند و بعد از اعلام گذشت ، مصدوم مدعی شود که بعد از اعلام گذشت و نتیجه صدمات وارده در قسمتهائی از بدن وی نقص عضو حاصل شده که هنگام اعلام گذشت وجود نداشته است 0 و پزشک قانونی نیز ادعای مصدوم را تایید کند، آیا باتوجه به وضعیت حاصله مصدوم می تواند گذشت خود را مسترد نماید0 آیا این عدول از گذشت مسموع هست یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بشرح ذیل است : هر چند به موجب ماده 23 از قانون مجازات اسلامی عدول از گذشت در جرائم قابل گذشت مسموع نیست لیکن در موردسئوال موضوع استعلام گذشت شاکی خصوصی درباره ایراد صدمات بدنی بدون عارضه نقص عضو بوده و طبق ماده مذکور عدول از چنین گذشتی مسموع نمی تواندباشد ولی اگر بعد از اعلام گذشت شاکی خصوصی احراز شود که شاکی به علت همان صدمات وارده قبلی دچار نقص عضو شده گذشت وی شامل عوارض اخیر نمی گردد و اتهام جداگانه ای است که باید مورد رسیدگی قرار گیرد و شاکی می تواند ضمن عدول از گذشت قبلی درخواست تعقیب متهم را بنماید0 آیا حتی رضایتی که من شرعا و اخلا قا ندادم و نتوانم آنرا با طل کنم چون من در برج ۱۱سال۹۳از گذشته رفتم پز شک قانونی نی و در حین مراحلی که پرونده در دادسرا بود با توجه به معاینات پزشک معالجم به رای پز شک قانونی که اعلام کرده بود مچ دستم دارای دیه مقدر میباشد اعتراض کردم و پزشک قانونی پس از معاینه توسط پزشک متخصص ارتوپد پزشک قانونی ۷درصد به خاطر بد جوش خوردن استخوان خردشده انتهای استخوان تحتانی زند اعلی چپ دچار آرتروز شدید شدم و با عث آسیب مچ دستم شده و چون ترقوه چپ و مچ دست با عیب درمان شدم و من نصاب کا بین هستم و هیچ گونه بیمه ای ندارم ودیگر توانایی کار کردن ندارم آیا طبق این نظریه مشورتی اگر گزارش پزشک قانونی دال بر نقص عضو من میباشد ودر صورت رضایت شاکی در مراحل اولیه و بعد متوجه بشود اتفاقی افتاده که بزه رو ماهیتش رو عوض کرده میتواند از گذشت برگردد یک ماه دیگه دادگاه دارم متاسفانه شعبه دادگاه عوض شده نمی دونم قاضی جدیدبه نظر قاضی قبلی اهمیت میده یا به رضایت نامه و اعتراض و نظر بیمه که به خاطر اینکه عدول از گذشت مسموع نیست اهمیت میده باتوجه به بیکاری و شغلی نداشتن توانایی وکیل گرفتن رو ندارم نمی دونم چکار کنم برم پیش دادیار از قاضی جدید بخوام شرایط گرفتن رضا یت نامه رو چک کنه زو دتر برم دادگاه ببینم چه مدارکی لازمه ببرم گواهی از برادرم. بگیرم به دلیل اشتباه اون رضایت رو از من گرفتند به کلانتری برم و نامه بگیره از کلانتری که بدون توجه به اظهارات نا قص از من به نامردی رضایت گرفتند و پرونده رو دو روزه بستند با کارشناس بیمه مجدد صحبت کنم آیا در صورت محکوم نشدن صندوق باز راه امیدی هست و میتوانم در خواست تجدید نظر بد حجم لطفا راهنما یی کنید چون دیدم راهنمایی هایتون کلیدی هست و من اکثر اطلاعات رو از سایت شما خوندم شماره تماس من۹۰ ۰۹۱۰۰۶۹۶۴ در صورت تمایل میتوانم بدل پرونده را برای شما با تلگرام ارسال کنم یا در صورتی که بتوانید ممنون میشم جواب منو با تلگرام ارسال کنید به همین شماره ببخشید طو لانی شد همه رو گفتم تا بهتر بتونم از راهنمایی شما استفاده کنم