چک برگشتی

زهرا
باسلام ،،،سه سال پیش با یک نفر در زمینه کاری شریک شدم وحدود50 میلیون تومان پول سرمایه گذاشتم و قرارشد ک سودش هرماه ب حسابمان واریز شود اما طی چند ماه ایشان گفتند ک برشکست شدم و هزاران حرف دروغ با سماجت خودم برا گرفتن پول ب من سه تا چک داد با تاریخ هربار ک هرسه چک برگشت خورد ک و چون نمیخواستم شکایت کنم بهش مهلت دادم اما هربار ب قولش عمل نمیکند و سرقرار حاضرنمیشود اما اکنون میخواهم شکایت کنم اما میخواهم بدانم آیا شکایت فایده دارد یا ن و اگر شکایت کنم برااینکه سود پولم را بگیرم چ کار کنم،،، ممنون از راهنمایتان