طلاق

زینب
میخواستم بپرسم آیا برای طلاق دوران عقد و نامزدی نیاز به مراجعه به پزشکی قانونی هست؟ حتی اگر دختر و پسر هر دو بگویند که رابطه ای نداشتن و دختر نصف مهریه را طلب کند