کلاهبرداری ازطریق تغییر کیلومتر خودرو

سهیل معمارباشی

با سلام خودرویی را در کیلومتر 11800 تا از فردی خریداری کرده ام کیلومتر 15000 برای سرویس خودرو به نمایندگی مراجعه کردم و معلوم شد که فروشنده ظی تیرماه جاری در کیلومتر 20000 خودرو را برای سرویس به نمیندگی برده است لذا تغییر کیلومتر ماشین مشخص گردیده است. حال برای احقاق حقوقم چیکار باید بکتم؟