گرفتن گواهی سلامت بکارت

آیدا صالحی

سلام بنده در حال طلاق توافقی می باشم اما روابط محدودی با همسرم داشتم برای اطمینان از بکارت از قاضی تقاضای معرفی نامه به پزشکی قانونی دادم اما گفت محضر رفتید نامه بگیرید شنیدم در محضربعد طلاق نامه می دهند اما من قبل طلاق نامه می خواهم تا اگر مشکلی برایم پیش آمده باشد شرایط توافقات با همسرم تغییر کند . چکار کنم تا نامه معرفی به پزشکی قانونی بگیرم قبل از صیغه طلاق . ممنون
آیدا صالحی

سلام بنده در حال طلاق توافقی می باشم اما روابط محدودی با همسرم داشتم برای اطمینان از بکارت از قاضی تقاضای معرفی نامه به پزشکی قانونی دادم اما گفت محضر رفتید نامه بگیرید شنیدم در محضربعد طلاق نامه می دهند اما من قبل طلاق نامه می خواهم تا اگر مشکلی برایم پیش آمده باشد شرایط توافقات با همسرم تغییر کند . چکار کنم تا نامه معرفی به پزشکی قانونی بگیرم قبل از صیغه طلاق . ممنون