مهریه خارج از کشور

Z
سلام وقتی مرد خارج از کشور زندگی میکنه چطور میشه مهریه ازش گرفت؟ آیا از طریق سفارت ایران در اون کشور میشن کاری کرد؟