طلاق

برادرم مدت 2 سال است که با همسرش اختلاف پیدا کرده و اینکه همسرش کار را به همسر و فرزند ترجیح میدهد و از انجام کار خانه و اشپزی سرباز میزند و از صبح تا شب کارش براش الویت داره و مدت 2 سال هیچگونه ارتباط زناشویی ندارد و مهم تر اینکه میگه توافقی جدا بشیم ولی بازد مهربه رو کامل پرداخت و منزل رو هم که مال همسرش هست ادعا دارد و اینکه همسرش اکثر اموال رو به نام زن کرده و فرزند دختری دارند که زن نیگوید حق من است و مرد میگید تا سن قانونی بشود او را میگیرد الان سوال من این است که اگر توافقی جدا بشوند ایا مهریه کامل بهش تعلق میگیرد و اینکه اگر اقساطی شود ایا مرد مننوع الخروج میشود؟؟؟