عدم تنظیم وکالت

sasan
باسلام وعرض ادب وتشکر بنده ملکی خریده ام قولنامه ای.قولنامه وچک های صادر شده بنام شخص صاحب سندرا دارم.واکنون ساکن ملک فوق هستم.متاسفانه فروشنده اقدام به تنظیم وکالت نامه برای بنده نمیکند.باید چه کنم؟توروخدا کمکم کنید