نوعي مصوبه دو مورد شواري اسلامي شهر شيراز

ليلا

باسلام خدمت شما 

بنده ليلا قاسمي دانشجوي ترم ٣دانشگاه شيراز رشته حقوق هستم 

سوالي خدمت شما داشتم شخصي به عنوان موكل به بنده مراجعه كرده و اذعان ميدارد كه مصوبه اي در شوراي اسلامي شهر شيراز تصويب شده كه باعث تضييع حقوق بسياري از شهروندان شيرازي گرديده است لذابه عنوان وكيل ميخوام بدانم كه اقدامات لازم و ضروري در اين راستا را چگونه به صورت مستند و مستدل تشريح نميايم اگر پاسخ گوي بنده باشيد بي نهايت سپاس گذارم

با تشكر