طلاق خلعی

رضا

باسلام.من وهمسرم طلاق توافقعی خلع گرفتیم ایشان بعد ازدوماه اقدام به رجوع به بذل نمودند.وبنده نیز گفتم به زندگی برگردند.اما درتاریخ قید شده توسط محضرنیومدن.باردیگه گفتن رفتم محضر بازم نیومدن وسه ماه عدده تموم شده.تکلیف چیه؟ چی میشه؟
رضا

باسلام.من وهمسرم طلاق توافقعی خلع گرفتیم ایشان بعد ازدوماه اقدام به رجوع به بذل نمودند.وبنده نیز گفتم به زندگی برگردند.اما درتاریخ قید شده توسط محضرنیومدن.باردیگه گفتن رفتم محضر بازم نیومدن وسه ماه عدده تموم شده.تکلیف چیه؟ چی میشه؟