نصب پلاکارد بر روی خودرو با اسم مکانیک

said
پراید من تو تعمیر گاه تعمیر شده ولی نه مکانیک نه اتحادیه حاصر به پیگری نشدن پلاکاردی به مدت ۲ هفته روی شیشه عقب ماشین به دلیل سر و صدا و الودگی صوتی نصب شد و برداشته شد الان مکانیک به دلیل پخش شدن عکس پلاکارد شاکی شده چه گزینه های مطرح است و نتیجه و عواقب احتمالی ان چیست