حق الزحمه داوری

باسلام ابلاغیه اخیرا مبنی بر تودیع الباقی حق الزحمه داوری وصول شده درحالی که 5میلیون تومان به حسایت دادگستری واریز شده علت ای امر پیست ؟ آیا طرف مقابل از پردات امتناع کرده و سهم او به بنده ابلاغ گردیده یا خیر ؟