چک امانی مفقود شده که اکنون اقدام شده

افسانه

سلام و وقت بخیر

بیست میلیون تومان از صاحب کارم کمک مالی گرفتم در قبالش چک بیست میلیونی بدون تاریخ دادم .

بدهیم را طی چند قسط که سند بانکیش موجود است پرداخت نمودم اما درپایان ایشان به مفقود شدن چک ادعا نمودند .

چون چک بدون تاریخ بود نتوانستم اعلام مفقودی کنم .اکنون خود ایشان نسبت به چک ادعا نموده و شکایت کرده اند .

آیا اسناد من دلیل کافی میباشد یا تکلیف من چیست ؟

لطفا راهنماییم کنید .
افسانه

سلام و وقت بخیر

بیست میلیون تومان از صاحب کارم کمک مالی دریافت نمودم .در قبالش چک بیست میلیونی بدون تاریخ از من گرفت .بدهیم را طی چند قسط که اسناد بانکیش موجود میباشد پرداخت نمودم .در پایان ادعا کردند که چک مفقود شده است .

چون چک بدون تاریخ بود نتوانستم اعلام مفقودی کنم .اکنون ایشان نسبت به چک اقدام نموده اند .

آیا اسنادبانکی من کافی میباشد یا تکلیف من چیست .

سپاسگذارم