ایرانسل

علی محتشم راد

سلام خانم وکیل.سوالی داشتم که واقعا ممنون میشم اگه جوابشو بدبد.من سال 88 نمایندگی ایرانسل داشتم.موقعی که هنوز سند زدن به نام ،قانونی و اجباری نبود،ومن فقط سیمکارت میفروختم و در سال 91دفترم را تعطیل کردم.لازم به ذکر که کار اصلی من کافینت میباشدویک سالی هست زنو شوهری که اتفاقا همکلاسی دوران دانشگاهی سال 85 من بودند علیه هم شکایت کرده اندکه طلاق بگیرند،در یکی از پرونده های این زنو شوهر سیمکارت ایرانسل شوهر بدون اجازه ی همسرش به نام خود خانم در آمده که این خانم در مورد این جریان شکایت کرده که بدون اطلاع ایشان این اتفاق افتاده،که پس از استعلام ایرانسل مشخص شده که این جریان با پرتال من ودر دفتر من انجام شده در حالی که من از این جریان  بی اطلاعم و مطمئنم که کار من نبوده و فکر میکنم کسی از پرتال من سوء استفاده کرده و این اتفاق سال 89 افتاده ولی قاضی حرف مرا باورندارد و از من سند سیمکارت را میخواهد در صورتی که من هیچ گونه سندی از دوران 89 به بعد ندارم و طبق استعلامات ایرانسل کپی کارت ملی همراه با امضای خانم در زیر برگه ی سند موجود میباشد و خانم مدعی است که این امضای من هست ولی من آن را امضا نکرده ام و این امضا جعلیست.اگر میشود مرا راهنمایی کنید وبگویید جرم این کار چیست؟

 

 
علی محتشم راد

سلام خانم وکیل.سوالی داشتم که واقعا ممنون میشم اگه جوابشو بدبد.من سال 88 نمایندگی ایرانسل داشتم.موقعی که هنوز سند زدن به نام ،قانونی و اجباری نبود،ومن فقط سیمکارت میفروختم و در سال 91دفترم را تعطیل کردم.لازم به ذکر که کار اصلی من کافینت میباشدویک سالی هست زنو شوهری که اتفاقا همکلاسی دوران دانشگاهی سال 85 من بودند علیه هم شکایت کرده اندکه طلاق بگیرند،در یکی از پرونده های این زنو شوهر سیمکارت ایرانسل شوهر بدون اجازه ی همسرش به نام خود خانم در آمده که این خانم در مورد این جریان شکایت کرده که بدون اطلاع ایشان این اتفاق افتاده،که پس از استعلام ایرانسل مشخص شده که این جریان با پرتال من ودر دفتر من انجام شده در حالی که من از این جریان  بی اطلاعم و مطمئنم که کار من نبوده و فکر میکنم کسی از پرتال من سوء استفاده کرده و این اتفاق سال 89 افتاده ولی قاضی حرف مرا باورندارد و از من سند سیمکارت را میخواهد در صورتی که من هیچ گونه سندی از دوران 89 به بعد ندارم و طبق استعلامات ایرانسل کپی کارت ملی همراه با امضای خانم در زیر برگه ی سند موجود میباشد و خانم مدعی است که این امضای من هست ولی من آن را امضا نکرده ام و این امضا جعلیست.اگر میشود مرا راهنمایی کنید وبگویید جرم این کار چیست؟