مهریه

عباس محمدی

سلام همسرم در کرج مهریه خود رابه اجرا گذاشته ما در مشهد عقد کردیم .من ساکن مشهدم همسرم نیز در مشهد سکونت دارد آیا میتواند در کرج مهریه را به اجرا بگذارد.در مشهد عدم تمکینش را گرفتم باز در کرج نفقه معوقه که در مشهد رد شده را به اجرا گذاشته این کار را میتواند انجام دهد.میگویند در کرج پس از تقسیط مهریه چند سکه به عنوان پیش پرداخت میگیرن من فرو شنده هستم توان پرداخت ندارم چطور میتونم دادگاه مجاب کنم که اقساط مناسب من بده
عباس محمدی

مهریه