رد اعسار

--

با سلام.دو سوال فوری دارم که ممنون میشم راهنمایی بفرمائید.

آیا ازدواج دوم بمعنای تمکن مالی و مانع از قبول اعسار و تقسیط ۵۰۰ میلیون تومان برای زندانی بشمار می آید؟
آیا سهام داشتن در شرکتی که مایملکی ندارد و سرمایه اولیه آن یکصدهزارتومان می باشد برای چنین فردی مانع از قبول اعسار است؟

متاسفانه درخواست اعسار زندانی مورد نظر رد شده است و دلایل آورده شده این است که ۱) نظر به اینکه شرط ازدواج مجدد تمکن مالی است و ۲) شما در یک شرکت سهامدار هستید بنابراین اعسار رد گردیده. در صورتیکه سهام اولیه شرکت یکصد هزار تومان است.

لازم به ذکر است زندانی الان به قرار وثیقه بیرون است.
با تشکر
--

آیا ازدواج دوم یا سهام داشتن درشرکتی که مایملکی ندارد می تواند موجب رد اعسار شود؟