فروش دارو

ali

باسلام وخسته نباشيد.مخاستم بدونم چگونه دادگاه يا شخص شاکي ميتواند فروش داروي سقط را به اثبات برساند و چه مدارکي لازمه براي اثبات جرم؟وجرم آن چيه در صورت اثبات؟
ali

باسلام وخسته نباشيد.مخاستم بدونم چگونه دادگاه يا شخص شاکي ميتواند فروش داروي سقط را به اثبات برساند و چه مدارکي لازمه براي اثبات جرم؟وجرم آن چيه در صورت اثبات؟