مطالبه سفته

امین

با سلام
من دو فقره سفته به مبالغ ۱۲ میلیون تومان و ۱ میلیون تومان دارم که صاحب سفته متواری است و آدرسی ازش ندارم و جواب تلفن هم نمیده. موبایلش هم به نام یکی دیگه است که از مکان زندگی صاحب سفته ابراز بی اطلاعی میکنه. تاریخ سفته ها مرداد۹۵ هست. آیا من میتونم حکم جلبش رو بگیرم؟ و اینکه آیا من میتونم حکم ردیابی مکان موبایلش رو بگیرم؟
امین

با سلام
من دو فقره سفته به مبالغ ۱۲ میلیون تومان و ۱ میلیون تومان دارم که صاحب سفته متواری است و آدرسی ازش ندارم و جواب تلفن هم نمیده. موبایلش هم به نام یکی دیگه است که از مکان زندگی صاحب سفته ابراز بی اطلاعی میکنه. تاریخ سفته ها مرداد۹۵ هست. آیا من میتونم حکم جلبش رو بگیرم؟ و اینکه آیا من میتونم حکم ردیابی مکان موبایلش رو بگیرم؟