در مورد ملک

مرادی
با سلام و تشکر. من سال نود یه ملک خریداری کردم که امسال متوجه شدم در طرح ریز دانه های شهرداری است و صاحب قبلی به من اطلاع نداره چه کتبی و شفاهی .و بعد از مراجعه به شهرداری متوجه شدم که اطلاع کامل داشته و قبلا تشکیل پرونده داده.آیا با شکایت به نتیجه میرسم از فروشنده؟ چقدر طول میکشه؟ خسارت رو هم در نظر میگیره قانون؟