سوال درباره معامله ملک

vahid
بنده سه ماه پیش به یک نفروکالت بلاعوض دو واحدمسکونی رادادم و قراربود طی دو فقره چک و طی دوماه پولی رابمن بدهد ولی وبنگاهدار باهزار ترفند امروز فردامیکند و پولی ندادن وازفردای معامله تلفنش خاموش و غیبش زده و الان بیش ازسه ماه گذشته حالا ما پشیمان از معامله شدیم ایشان حالا میخوان با زیرقیمت خونه هارو بفروشن.چطورمیتونیم جلوی وکالت روبگیریم و معامله رو فسخ کنیم؟