خروج با ويزاي جعلي

mostafa

با سلام فاطمه ٢٤ ساله ميخواسته با پاس خودش و ويزاي جعلي از استانبول با پرواز بره اروپا كه گرفتنش    الآن دوازده روزه كه در زندان به سر ميبره.  ميخواستم بدونم كه چقدر نگرش ميدارن. و آيا راهي واسه آزادي زودترش هست يا خير