اثبات خودزنی دردادگاه

سلام؛ من بدلیل اینکه همسرم رفتارهای ناپسند و غیر اخلاقی داشت ؛به منزل پدرش بردم. بعداز یک هفته خودزنی کرده به گردن من انداختن چجوری باید ثابت کرد که خودزنی بوده. باتشکر


ارسال پرسش سلام؛ من بدلیل اینکه همسرم رفتارهای ناپسند و غیر اخلاقی داشت ؛به منزل پدرش بردم. بعداز یک هفته خودزنی کرده به گردن من انداختن چجوری باید ثابت کرد که خودزنی بوده. باتشکر