تهمت

باسلام دوست شوهرم به شوهرم گفته که من باخانمت درارتباطم درصورتی که من اصلاایشونو نمیشناسم وهیچ خیانتی به شوهرم نکردم والان زندگی من داره ازهم میپاشه بایدچیکارکنم


ارسال پرسش باسلام دوست شوهرم به شوهرم گفته که من باخانمت درارتباطم درصورتی که من اصلاایشونو نمیشناسم وهیچ خیانتی به شوهرم نکردم والان زندگی من داره ازهم میپاشه بایدچیکارکنم