پاداش و مرخصی پایان خدمت

آرزو

سلام بعد از بیست و یک سال به دلیل صعب العلاج بودن بیماری در سال ۹۴ طبق قانون پیش از موعد بازنشسته شدم اما مجبور شدم قبول کنم حق بیمه پیش از موعد را از پاداش و مرخصی خودم به تامین اجتماعی بپردازند چون نمی توانستم به کار کردن ادامه دهم  ولی طبق قانون مدیریت خدمات کشوری باید اداره مطبوعه پاداش من را پرداخت کند شما راهنمایی بفرمایید