سهم الارث

سارا
با سلام پدر من سه ماه پیش فوت شده و جواب انحصار وراثت نامحدود هم از دادگستری گرفتیم. نامادری من چهار ماه و ده روز عده دارن که هنوز تا پایان عده ایشان یک ماه وقت مانده. میخواستم بدانم که میشود برای تقسیم ماترک شکایت کرد یا ایشان باید تا پایان عده در منزل پدرم بمانند؟ ممنون