چک

ل. ح

با سلام . من یه چک دارم که موجودی نداشت و برگشت زدم ولی این چک رو من بر طبق توافقی که موقع طلاق توافقی کردم ،گرفتم البته من حق طلاق هم داشتم ولی توافق کردم حالا دو تا سوال دارم :

اول اینکه جریان چکم به چه شکل میشه ؟ 

دوم اینکه میتونم طبق اون توافق پیگیری کنم ؟




ل. ح

با سلام . من یه چک دارم که موجودی نداشت و برگشت زدم ولی این چک رو من بر طبق توافقی که موقع طلاق توافقی کردم ،گرفتم البته من حق طلاق هم داشتم ولی توافق کردم حالا دو تا سوال دارم :

اول اینکه جریان چکم به چه شکل میشه ؟ 

دوم اینکه میتونم طبق اون توافق پیگیری کنم ؟