انتقال سند

Sshar
سلام. وقت بخیر. بنده ملکی را خریداری و قرار داد امضا کردم. خریدار در قرار داد شرط کرده که هر زمان شخص سومی رو برای سند اصلی معرفی کردم سند را به اسم آن شخص بزنم. آیا مشکل قانونی دارد؟ و اگر صحیح است مطابق کدام ماده قانون؟