مشاوره در مورد ارث

مریم

با سلام و تشکر از این عمل خداپسندانه برای مشاوره به نیازمندان

من خانومی حدوداً 40 ساله هستم که حدود 12 سال قبل پدرم فوت کرده اند و ماترک ایشان یک منزل روستایی و مقداری زمین در اطراف قزوین است. پس از فوت ایشان برگ انحصار وراثت دریافت کرده ایم اما چون املاک سند رسمی نداشته اند در پی انجام کارهای اداری برای تقسیم ماترک هستیم.

من متاهل هستم و فرزندی نداریم و مادرم در قید حیات هستند و سه برادر و سه خواهر دارم.

در این میان متوجه شده ام سرطان دارم و ممکن است بزودی فوت کنم، بنابراین سوال من از آن وکیل محترم این است که آیا با فوت من سهم الارثم از پدرم پایمال می شود یا به ورثه من می رسد؟

ورثه من چه کسانی هستند؟

آیا می توانم وصیت کنم که بخشی از این اموال به یکی از خواهرانم برسد چون بخاطر مریضی خیلی بدهکار ایشان هستم؟

 

خیلی خیلی ممنونم، انشالله خدا به شما خیر بدهد.
مریم

با سلام و تشکر از این عمل خداپسندانه برای مشاوره به نیازمندان

من خانومی حدوداً 40 ساله هستم که حدود 12 سال قبل پدرم فوت کرده اند و ماترک ایشان یک منزل روستایی و مقداری زمین در اطراف قزوین است. پس از فوت ایشان برگ انحصار وراثت دریافت کرده ایم اما چون املاک سند رسمی نداشته اند در پی انجام کارهای اداری برای تقسیم ماترک هستیم.

من متاهل هستم و فرزندی نداریم و مادرم در قید حیات هستند و سه برادر و سه خواهر دارم.

در این میان متوجه شده ام سرطان دارم و ممکن است بزودی فوت کنم، بنابراین سوال من از آن وکیل محترم این است که آیا با فوت من سهم الارثم از پدرم پایمال می شود یا به ورثه من می رسد؟

ورثه من چه کسانی هستند؟

آیا می توانم وصیت کنم که بخشی از این اموال به یکی از خواهرانم برسد چون بخاطر مریضی خیلی بدهکار ایشان هستم؟

 

خیلی خیلی ممنونم، انشالله خدا به شما خیر بدهد.