اتیش زدن خودرو

هادی
شخصی ماشین منو آتیش زده و من به کسی شک دارم ولی مدرکی ندارم میشه شاکی شد؟


هادی
پسرم با خانمش رابطشون که تو عقد بوده خراب شده وکارشون داره به طلاق میکشه.زنگ زدن تهدید به خشونت کردن و ازشون هم میاد