مدارک لازم برای انتقال سند مالکیت

seiedhosein

سلام، سازنده ای اقدام به ساخت خانه پدری من نمود ، قرار بود پس از سقف آخر2/4 دانگ به نام ایشان شود ولی با توجه به چکی که در اختیار داشت و خیالش راحت بود و برای جلوگیری از ایجاد هزینه گفت وقتی خواستم بفروشم به نام خریدار کنید. اکنون ساختمان به پایان رسیده ولی با توجه به گزارشات شهرداری دارای خلافهای عدیده میباشد اکنون ما حاضریم به نامش کنیم ولی ایشان با اینکه اخذ پایانکار به عهده اش بوده هنوز نتوانسته یا نخواسته پایان کار بگیرد. طبق آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد باید در محضر پایانکار یا عدم خلاف بیاورد . آیا محضر بدون اخذ پایانکار، و با حکم دادگاه مبنی بر انتقال سند می تواند سند را انتقال دهد یا طبق قانون حتما باید پایانکار را ارائه کند؟ مرسی از راهنمایی تون